Elektronik Yangın Algılama Sistemleri

Bu sistemde; Dedektör; yüksek hassasiyete sahiptir. Uyarı sinyali verilmesi sonucunda işlem başlar. Kurulum maliyeti açısından oldukça avantajlıdır; rutin bakımlar açısından da sorun teşkil etmemektedir.

Kombine Elektronik Yangın Algılama, Hırsız Alarm, Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri

Bu sistemlerde Yangın Algılama , Hırsız Alarmı, Akıllı Ev yönetimi, Kapı Açma Kapama, Klima ve Kombi Açma Kapama ve benzeri otomasyon gereksinimlerini TEK MERKEZİ PANELDEN ve de İNTERNET ERİŞİMİ ile uzaktan yapabilmeniz ve kontrol edebilmeniz mümkün ve olanaklı kılınmaktadır.

1-Bu sistemde; 1500 metreküp hacme sahip bir dedektör kullanılmaktadır. Korunan bölgedeki duman zerrelerinin havalandırma sisteminden geçeceği varsayılarak çalışmaktadır. 1 m/s’den fazla hava hızının olduğu durumlarda kullanılırlar. Hava koşullandırma sistemleriyle birlikte kullanılması durumunda performansı optimuma seviyeye çıkmaktadır.

2-Boru ağında yer alan numunelik deliklerle analiz işlemi gerçekleşmektedir. Hava hareketlerinin yavaş olduğu durumlarda tercih edilmektedirler. Boru ağında yer alan deliklerin çapları; hidrolik hesap programları ile belirlenmektedir. Yüksek depo ve atrium gibi, tavan yüksekliğinin fazla olduğu alanlarda; çok seviyeli numune deliklerinin kullanılması uygun görülür..

Optik Duman Dedektörlerinin Hassasiyeti

Bu sistem; hassasiyeti sayesinde can ya da mal kaybına neden olabilecek durumlarda olası zararların önüne geçmektedir. Yangına yüksek hassasiyet göstererek, yangının erken evrelerde tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. 3 farklı hassasiyet seviyesi bulunmaktadır.

Normal noktasal duman dedektörünün hassasiyeti bunlar arasında 1. Sırada yer almaktadır. Arttırılmış hassasiyette % 2’nin üzerinde daha iyi verim alınmaktadır ve yüksek hassasiyette ise; % 0,8’den yüksek verim alınmasını sağlamaktadır.

Birden fazla noktasal duman dedektörüyle ortaya çıkan hassasiyet; sadece bir tane yüksek hassasiyetli hava dedektörüyle sağlanabilmektedir. Aynı zamanda noktasal dedektörlerin kullanılamadığı alanlarda da düzenleme yapabilmektedir. Boru sistemi dahil olmak üzere, kurulumu ve bakımı noktasal dedektörlere oranla hem daha az maliyetli, hem de daha basitir. Bir dedektörde % 0.05 duman yoğunluğuna göre ayar yapılmış ise; 20 delikli bir sistemde ortalama % 1 sistem duyarlılığı olmaktadır.

Hava örneklemeli sistemde en sık kullanılan dedektörler; ışık dağıtıcılı dedektörlerdir. Bunun birçok nedeni vardır. Ancak ; kirliliğe neden olmaması ile birlikte uzun ömre sahip olması da en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Özellikle de kirli ve tozlu ortamlarda; ışık dağıtıcılı (ışın tipi) dedektörlerden daha yüksek performans gösteren başka bir dedektör daha yoktur.

1-Işın Tip BEAM Dedektörler

BEAM Dedektör

İlgili bölgeye giren hava; yüksek enerjili ışık kaynağında gönderilmektedir. Eğer havada duman parçacıkları var ise; ışığın dağılmasına neden olmaktadır. Dağılan ışığın miktarı da duman miktarıyla doğru orantılı olmaktadır. Katı hal ışık alıcısı tarafından analiz edilmektedir ve tozlardan korunmak amacıyla bu sistemde karmaşık filtre ya da toz engelleyici kullanılmaktadır.

2-Optik Duman Dedektörleri

Optik duman dedektörü bir tür ışık sensörüdür. Duman dedektörü olarak kullanıldığında bir ışık kaynağı (akkor ampul ya da kızılötesi LED), ışığı ışına dönüştüren bir lens ve ışık dedektörü olarak kullanılan foto diyot veya fotoelektrik sensör içermektedir. Duman olmadığı zamanlarda ışık düz bir çizgi olarak dedektörün önünden geçerek devreyi tamamlar ve yangın algılama sistemine ayangın alarmı düşmez.

3-Isı Dedektörleri

Yangın başladığı andan itibaren algıladığı duman, ısı veya gazı konvansiyonel dedektörler ve bağlı olduğu algılama tesisatı ile bir panele aktararak konvansiyonel siren, flaşör vasıtasıyla haber veren yangın algılasma sistemlerdir. Geleneksel yani konvansiyonel algılama sistemleri yangın ile ilgili olarak belirlenmiş bölgede yangın çıktığını bildirir. Her bir bölgeye panelin markasına ve modeline göre 25-35 dedektör ve manuel alarm butonu bağlanabilmektedir.

4-Kombine Isı ve Optik Duman Dedektörleri

Yangın başladığı andan itibaren algıladığı duman, ısı veya gazı konvansiyonel dedektörler ve bağlı olduğu algılama tesisatı ile bir panele aktararak konvansiyonel siren, flaşör vasıtasıyla haber veren yangın algılasma sistemlerdir. Geleneksel yani konvansiyonel algılama sistemleri yangın ile ilgili olarak belirlenmiş bölgede yangın çıktığını bildirir. Her bir bölgeye panelin markasına ve modeline göre 25-35 dedektör ve manuel alarm butonu bağlanabilmektedir.

5- Gaz Kaçağı Dedektörleri

Gaz dedektörü, gaz kaçaklarını anında algılayan ve tehlikelere karşı sisteme haber vererek veya alarma geçerek güvenlik oluşturan cihazdır. Herhangi bir şekilde yanıcı gazlarda meydana gelen kaçağı algılayarak patlamalara ve yangınlara engel olmak için tasarlanmıştır. Gaz kaçagı dedektörleri bir sisteme bağlı değil ise bulundukları bölgedeki alanda alarma geçerler. Eğer ki bir alarm paneline bağlı ise tüm yapıdaki sirenleri devreye sokar ve genel bir alarm duruma geçilir.

Aynı zamanda gaz sızıntısının ve sızıntı miktarının önemli olduğu alanlarda da yaygın olarak kullanılır.

6-Karbonmonoksit Dedektörleri

Karbonmonoksit gazını tespit ettiği anda alarm paneline sinyal gönderir ve panele bağlı tüm sirenler devreye girer. Bu sinyal ihbarı izleme merkezi de yaşanan durumdan haberdar olarak harekete geçer ve durumu emniyete alır, ilgili personel tahliye edilerek teknik ekibe haber verilir.

Kokusuz bir gaz olduğu için fark edilmesi neredeyse imkansız olan karbonmonoksit gazından korunmak için hayati birimlere mutlaka karbonmonoksit dedektörü monte edilmelidir. Karbonmonoksit gazı duman gibi yükselmeyip havaya karıştığı için dedektörlerin diz hizasına yerleştirilmesi gereklidir.

7-Yangın İhbar Butonu

Yangın ihbar butonu, yangın anında çevredeki kişilerin tespit ettiği yanma ve yangın olaylarının sisteme direkt olarak bildirmelerini sağlayan cihazlardır. Yangın ihbar butonları da ilk olarak çevredeki kişiler tarafından algılanan bir yanma olayının ihbar edilebilmesi için kullanılan butonlardır. Butona basıldıktan sonra sisteme bağlı bütün yangın sirenleri çalmaya başlar. Yangın ihbar butonu dedektör ile aynı şekilde sisteme bağlanır ve arasındaki tek fark dedektörün otomatik olarak verdihi ihbarı bir kişi tarafından yangın ihbar butonuna basılarak manuel olarak sistemi tetiklemesi şeklinde olur.

8-Yangın İhbar Sireni (filaşörlü / filaşörsüz)

Yangın alarm sisteminin esas olarak çalışması yangını ihbar etmesidir bu sebeple yangın alarm sireni , yapılarda meydana gelebilecek yangınlarda, yapılarda bulunan kişileri uyarmak için kullanılan yangın alarm sirenidir. Şiddetli bir ses çıkararak çevreyi de uyarmaktadır.

Dedektörler çalıştıkları yangın paneli türüne göre üç e ayrılır

Optik duman dedektörü bir tür ışık sensörüdür. Duman dedektörü olarak kullanıldığında bir ışık kaynağı (akkor ampul ya da kızılötesi LED), ışığı ışına dönüştüren bir lens ve ışık dedektörü olarak kullanılan foto diyot veya fotoelektrik sensör içermektedir. Duman olmadığı zamanlarda ışık düz bir çizgi olarak dedektörün önünden geçerek devreyi tamamlar ve yangın algılama sistemine ayangın alarmı düşmez.

Optik duman dedektörleri çalıştıkları yangın paneli türüne göre iki ye ayrılır;

a-Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemi

b-Adresli Yangın Algılama Sistemi

a-KONVANSİYONEL TİP YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Yangın başladığı andan itibaren algıladığı duman, ısı veya gazı konvansiyonel dedektörler ve bağlı olduğu algılama tesisatı ile bir panele aktararak konvansiyonel siren, flaşör vasıtasıyla haber veren yangın algılasma sistemlerdir. Geleneksel yani konvansiyonel algılama sistemleri yangın ile ilgili olarak belirlenmiş bölgede yangın çıktığını bildirir. Her bir bölgeye panelin markasına ve modeline göre 25-35 dedektör ve manuel alarm butonu bağlanabilmektedir.

b-ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Adresli yangın algılama sistemleri  bir çok alanda kullanılan ve yangın alarmını detaylarıyla birlikte bildiren sistemlerdir. Adresli yangın algılama sistemi, merkezde yer alan ve yönetimi sağlayan bir yangın algılama paneli ile ve de bu panele bilgi gönderip bilgi alan çevrim dedektörlerinden, manuel butonlar ve sirenlerden oluşmaktadır.

Konvansiyonel ve Adreslenebilir yangın algılama sistemleri arasındaki farklar nelerdir?

Adreslenebilir sistemler algılama ve alarma karar geçme tekniği bakımından konvansiyonel sistemler ile aynıdır. Tek fark konvansiyonel sistemlerde belli bir bölge bazında (25-35 cihazın bağlı olduğı) alarm verilirken bu sistemlerde alarm bilgisi kaynağının adresini de kapsar. Yani alarm sisteme düştüğünde bize; “3. kat muhasebe ofisinde yangın var” diye noktasal adres verir. Böylelikle yangın mekanı noktasal olarak tespit edilmiş olur. Konvansiyonel yangın algılama sistemi ise; “3. katta yangın var” diye alarm verir.

c-KABLOSUZ (RF, Wi-Fi) TİP YANGIN ALGILAMA ve HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA / PIR ve KAPI SENSÖRÜ / GAZ KAÇAGI DEDEKTÖRÜ / YANGIN BUTONU ve SİRENİ / KOMBİN DUMAN-ISI DEDEKTÖRÜ / DIŞ ORTAM SİRENİ TEK PANELDE

Kablosuz algılama sistemi nasıl çalışır?

Kablosuz alarm sistemleri, ev ya da bina içerisine yerleştirilen kontrol panellerine bağlanarak çalışır. Kablo düzeneğinden bağımsız performans gösteren düzenekler, radyo frekansı teknolojisiyle çalışır.

Diğer bir deyişle, Kablosuz hırsız alarm sistemleri, evler, işyerleri ve diğer mülklerin güvenliğini sağlamak için kullanılan modern güvenlik sistemleridir. Geleneksel kablolu sistemlerin aksine, bu sistemlerde veri iletimi için kablo yerine radyo frekansı (RF), Wi-Fi veya diğer kablosuz teknolojiler kullanılmaktadır.

Kablosuz alarm ve yangın algılama sistemlerinde ANDROİD veya IOS uygulamaları yüklenerek uzaktan erişim sağlanabilmektedir.

Ana Panelimizin içinde sim kart yuvası hazır olup istenildiğinde ethernet kablosu ile modeme bağlanıp internet üzerinden de erişim sağlanabilmektedir.

Herhangi bir elektrik kesintisinde ana panelimiz 12 saat aktif haberleşme sağlamaktadır. Bağlı olduğu modem elektrik kesintisinde kapandığı için haberleşme kesilmemesi için müşterilerimize sim kartlı bağlanma modülünü kullanmalarını tavsiye etmekteyiz. Bu sayede elektrik gitse dahi ana panele erişim ve olağan yangın, gaz kaçağı veya hırsız alarmı hareketlerinden haberdar olabilirsiniz.

Ana Panelin içinde 32 bölge olup her bölgeye 3 dedektör tanımlanabilir, toplamda 96 dedektörü destekler. Bu sayı ek yükseltici ile 184 e çıkarılabilir.

Duman dedektörleri ayrıca kombine olarak ısı dedektörü olara da çalışır. Dedektörler bölge ve adreslerini ana panele aktarılar. Bu yüzden sistemimiz aynı zamanda adresli bir sistemdir. Hangi bölgede yangın ver, hangi bölgede gaz kaçağı var ve hangi bölgede hırsız alarmı var direk size bildirmektedir. Yangın ihbar butonları ve Yangın ihbar sirenleride kablosuz çalışmaktadır.

Dedektörler ve sensörlerin pil ömrü ana panele uzaklıklarına göre 18-24 ay arasıdır ve pil azaldığında dedektör panele pilin azaldığını haber verir, hangi dedektörün pili değişecekse adresini panelden veya cep telefonunuzdaki akıllı uygulamadan öğrenebilirsiniz.

Dedektörler ana panelden 13mt üzeri yatayda ve dikeyde uzaklaşırsa her ara mesafeye yükseltici cihaz atılarak panelle bilgi iletişimi sağlanmaktadır.

Sistemin avantajları saymak gerekirse; kablo maaliyeti ve işçilik gideri çok düşük ve kurulumu basit olan bir sistemdir. Aynı gün içinde yüz adet dedektör kurulumu basit bir şekilde yapılabilmektedir. Kablo tesisatı çekilmediği için binada veya yapıda kırma dökme gibi daha sonra çıkabilecek inşaat işlerinin de önüne geçilmiş olunur.

Pano İçi Mikro Söndürme Sistemleri

Yangına karşı alınabilecek sayısız önlem ve yangın söndürme sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemlerden bir tanesi de elektrikli pano içi yangın söndürme sistemleri olarak bilinir. Bu sistem diğerlerine göre daha farklı bir yapıda çalışmaktadır. Özellikle yangın riski yüksek alanlarda kullanımı tercih edilmektedir. Bu sistemlerin dünya üzerinde ön mühendisliği yapılmış olan düşük basınçlı sistemler olduğu da bilinen diğer bir gerçektir. Ayrıca bu sistemlerin iki çeşidi bulunduğunu söylemekte de yarar bulunmaktadır.

Bir tanesi direkt diğeri ise endirekt sistemdir. Direkt sistemlerde meydana gelen yangında çıkan alev sebebi ile oluşan ısıya karşı sensörlü olan hortum üzerinde alevin en fazla yaklaştığı bölgede oluşan delinme ile birlikte gazın boşalması ile yangına müdahale edilmiş olmaktadır. Endirekt sistemde ısıya karşı sensör görevi gören boru sabit kalır alevi gördüğünde gaz boşaltmaz sadece yangını haber verir ve dışarıdan selenoid vana bağlantılı bir borudan nozullar vasıtasıyla gaz boşalarak alevlere müdahale söndürülmesi sağlanır.

Pano İçi Mikro Söndürme Sistemleri Fiyatları

Başlıca kullanım alanları server kabinleri, cnc tezgahları, elektrik panoları, toz ve buhar kollektörleri, rüzgar türbinleri, araba motorları, toplu taşıma araçlarının motorları, tehlikeli malzemelerin bulunduğu dolaplar, değerli eşyaların konulduğu camekânlar olarak bilinen elektrik panosu yangın söndürme sistemi fiyatları işlevlerine göre oldukça uygun fiyatlar ile satılmaktadır.

Firmadan firmaya değişkenlik gösteren fiyatları araştırırken, yüksek koruma kalkanı olması özelliğini de göz ardı etmemenizi önermekteyiz. Sonuç itibari ile koruma kapasitesi yüksek bir sisteme sahip olacağınızı, bir yangın esnasında bu sisteme ödediğiniz ücretin kat ve kat fazlasını ödeyebileceğinizi de unutmamalısınız.

Pano İçi Mikro Söndürme Sistemleri Söndürme Tüpü

Ticari alanda faaliyet gösteren sektörlerin büyük bir bölümü hem can hem de mallarını garanti altına alma adına çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemlerden en önemlilerinden biri de ticarethaneye sigorta yaptırmaktır.

Sigortalı olan işletmeler genelde yangın önlemleri doğru bir şekilde alınmış ve korumanın yüksek tutulduğu yerlerdir. Çünkü bu bağlamda sigorta şirketlerinin katı kuralları bulunup, özellikle fabrika gibi yangın riski yüksek olan alanlarda alınan önlemlerin büyüklüğüne bakıldıktan sonra sigorta yapılmaktadır. Elektirik panosu yangın söndürme tüpü son yıllarda sıklıkla kullanılan elektrik panosu yangın söndürme sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu tüplerin ağırlıkları da kullanılan sistemin büyüklüğüne göre 1kg, 2kg, 4kg, 6kg, 12kg ağırlıklarındadır.

Elektrik Panosu Yangınları Hangi Tip Söndürme Tüpü İle Söndürülür?

Bir yangın esnasında en çok yapılan hatalardan biri de hangi yangın türüne ne şekilde müdahale edilmesi gerektiğinin bilinmemesidir. Bu hususta toplumun, her hangi bir plaza gibi büyük çaplı iş yerlerinde çalışanların yeterli düzeyde bilgilendirilmesi gerekmektedir. İş yerlerinde yapılan yangın eğitimleri, yangın tatbikatları bu anlamda büyük önem taşımaktadır.

Toplum olarak ne kadar çok bilinçlenirsek o derecede birbirimize faydamız olur. Elektrik panosu yangınları hangi tip söndürme tüpü ile söndürülür? Sorusuna vereceğimiz cevap ile hem bilinçlenmenizi hem de başınıza gelebilecek olası bir tehlike anında nasıl müdahale edebileceğinizi bilmenizi sağlaması amacına hizmet etmektedir.

Örneğin pano içi söndürme sistemleri şeklinde ifade edilen sistemler elektrik panoları gibi daha küçük alanların riskine karşın kurulmaktadır. Bu sistemlerde 1 kg dan başlamak üzere 12 kg a kadar yangın söndürme tüpleri kullanılmaktadır. Bu tüplerin yangını söndürmede işlev sağlayacak olan içerikleri ise HFC 236 Fa gazından oluşmaktadır. Bu sistemlerde uygun tüp ve gazların kullanılmaması halinde gerekli işlevi yerine getirmeyecek ve yangını daha da büyük hale getirecektir.

Küçük bir alevi dahi kolaylıkla algılayan bu sistemin içerisindeki gazın doğru olarak sisteme dahil edilmesinin önemi de bu noktada anlaşılmaktadır. Eğer sizin de korunması son derece önemli olan evraklarınız, eşyalarınız bulunuyor ise elektrik panosu yangın söndürme sistemlerini kullanmalısınız.

Karbondioksitli (CO2) Söndürme Sistemleri

Karbondioksitli söndürme sistemleri; insansız ortamda kullanılan bir yangın söndürme sistemi olmaktadır. Karbondioksit gazının, ortamda bulunan oksijen konsantrasyonunu hızlı bir şekilde düşürmesi ve bunun neticesinde de boşalan karbondioksit gazının oluşturduğu şok etkisiyle birlikte ilgili alandaki sıcaklığı azaltması şeklindedir.

Çok etkili bir söndürme gücüne sahip olan karbondioksitli söndürme sistemleri; insan sağlığına zarar teşkil edebileceği için, insansız ortamlarda kullanımı uygun olan bir yangın söndürme sistemidir. Bu sistemde; bakım onarım, anında müdahale gibi durumlarda sistemin kontrol dışında harekete geçmemesi adına çeşitli önlemlerin de alınması gerekmektedir. Bu sistemde yer alan nozul ve silindirler; gerek yurtiçinde üretilen malzemelerden oluşturularak, gerekse de yurtdışından ithal edilerek kullanılmaktadır.

Ancak her 2 durumda da sistem içerisinde kullanılan vanaların, uluslar arası onaylara sahip olması gerekiyor.

Karbondioksitli Yangın Söndürücü Özellikleri

Son derece etkili bir yangın söndürme sistemleri olan ve insansız ortamlarda tercih edilen karbondioksitli yangn söndürme sistemlerinin özellikleri ise şöyledir:

 • Oldukça etkili ve hızlı bir söndürme tekniğine sahip olmaktadır.
 • Ozon tabakasına zarar vermemektedir.
 • Lokal uygulamalarda tercih edilebilir.
 • İnsan gücünün olduğu alanlarda kesinlikle kullanılamaz.
 • Derin ve geniş bir alana yayılmış olan yangınlarda sıklıkla kullanılmaktadır.
 • Elektriksel iletkenliğe sahip değildir.
 • Harekete geçtikten sonra sistemin boşalmasıyla birlikte etrafta bir toz bulut oluşturabilir.
 • Sistemin yeniden doldurulabilmesi adına maliyeti de oldukça düşüktür.
 • Maksimum 1 dakikada sistem boşalmaktadır.

Yukarıdaki özelliklere sahip olan ve son derece etkili bir yangın söndürme sistemi olan karbondioksitli söndürme sistemleri; özellikle bilgisayara odaları, trafolar, tıbbi ya da endüstriyel laboratuarlar, kısacası hassas elektronik aygıtların bulunduğu ortamlarda tercih edilmektedir. Tabi bu tür ortamlarda insansız alan olması gerekmektedir.

Karbondioksitli Yangın Söndürme Sistemleri Kullanım Alanları

 • Trafo odaları,
 • Güç aktarım odaları,
 • Kablo galerileri,
 • Motor odaları,
 • Boya kabinleri,
 • Yanıcı sıvı depolama alanları,
 • Elektrik kontrol pano odaları,
 • Endüstriyel laboratuarlar,
 • Bilgisayar odaları,
 • Hassas cihazların yer aldığı ortamlar.

Su, kimyasal toz ve köpük gibi yangın söndürme sistemlerinde yangından sonra açığa çıkan ve temizlenmesi gereken atıklar; bu sistem yer almaktadır. Bu yüzden etkili olduğu kadar, oldukça temiz bir yangın söndürme sistemi olarak da dikkat çekmektedir.

Maliyetinin düşük olması ve maksimum 60 saniyede boşalan sistemin yüksek maliyet içermeden doldurulabilmesi de yine bu sistemi özel kılan etkenlerde arasındadır. Ancak bu sistemin diğer sistemlere oranla daha sıkı güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra kurulması ve kullanılması gerekmektedir.

Düşük miktar dahi olsa; karbondioksit gazının solunması hayati tehlikelere neden olmaktadır. Bu yüzden gerekli olan çalışmaların dikkatlice yapılması ve sisteme uygun güvenlik tedbirlerinin mutlaka alınmış olması gerekiyor.

Karbondioksitli söndürme sistemlerinin insansız ortamlarda kullanılması gerektiği düşünüldüğünde; en uygun kullanım alanları şu şekilde olmaktadır.

Davlumbaz Söndürme Sistemleri
Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Davlumbaz yangın söndürme sistemleri; davlumbazların kullanıldığı alanlarda ortaya çıkan yangınların söndürülmesine yardımcı olmaktadır.

Özellikle davlumbazın en çok tercih edildiği alan olan mutfaklarda; bu tip yangınlara sıklıkla rastlanılmaktadır. Bulunduğu ortamdaki havayı temizleme görevi bulunan davlumbazlar; içerideki havayı mekanın dışına çıkarırlar. Bu yüzden özellikle yağ gibi yanıcı maddeleri bünyelerinde biriktirirler. Davlumbaz Söndürme Sistemi Eğer düzenli olarak temizlenmezlerse; yağ gibi yanıcı maddelerin yoğunluğu da günden güne artar ve bu durumda yangın çıkması da muhtemeldir. Bu yüzden düzenli olarak davlumbazların temizlenmesi ve içerisinde biriken atıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Aksi halde biriken yanıcı maddeler, yağlar ve artıklar büyük bir yangına yol açabilir. İçerideki havayı dışarıya çıkaran ve mekanın havasının temiz kalmasına yardımcı olan davlumbaz yangın söndürme sistemi en sık kullanıldıkları alanlar ise şunlardır:

Lokantalar, Oteller, Tatil Merkezleri, Alıveriş Merkezleri, Okullar, Hastaneler ve Sağlık Kurumları, Endüstriyel Tesisler, Havaalanları

FM200 yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan FM200 gazı; havayla oluşturduğu yaklaşık % 7’lik performansla yangın söndürme konusunda en etkili gazdır. Özellikle diğer söndürücülerin bıraktığı fiziksel hasarı yansıtmaması nedeniyle; günümüzde en çok kullanılan otomatik yangın söndürme sistemlerinin başında gelmektedir. Bu da yine FM 200’ün bir avantajı olmaktadır.

Mutfak Davlumbaz İçi Yangın Söndürme Sistemi Fiyat

Bu gibi alanlarda kullanılan davlumbazlar; eğer gerekli olan önlemler alınmazsa, yangınlara neden olabiliyor. Burada da da davlumbaz söndürme sistemleri devreye giriyor. Kısa sürede devreye giren bu sistem; güvenliği kontrol altına alarak, yangının çıktığı noktaya müdahalede bulunuyor. Güvenilir ve hızlı bir yangın söndürme sistemi olan davlumbaz söndürme sistemleri; davlumbazların yanı sıra ocak, baca, fritöz ve ızgarada meydana gelen yangınları da kısa sürede engelliyor.

Özellikle otel, restoran, hastane, havaalanı, okul, alışveriş merkezi ve tatil yerlerinin mutfak bölümlerinde tercih edilen bu sistem; kısa sürede olaya müdahale ediyor olması ve anında devreye girmesi özellikleriyle pek çok işletme tarafından kullanılmaktadır. Bu sistemin kullanılmadığı mutfaklarda çıkan ufak bir yangın bile, bir anda alevlenerek bütün binayı sarıyor ve hasar çok daha büyük oluyor.

Çeşitli işletmelerin mutfaklarında yer alan davlumbazlarda çıkan yangınları kısa sürede söndürmeye yarayan davlumbaz yangın söndürme sistemlerinin belli başlı özellikleri şunlardır:

Sistemin otomatik olarak devreye girmesiyle birlikte, bu tür yangınlar için özel olarak geliştirilmiş ve PH seviyesi düşük potasyum karbonat bazlı sıvı; ilgili alana kısa sürede yayılır.

İçerisinde yer alan metal detektörler sayesinde hızlı bir şekilde davlumbazlarda meydana gelen yangın sistem tarafından algılanır.

İlgili alana köpük şeklinde sıvı nozulları göndererek, alevin oksijenle temas etmesini engeller.

Mutfakta çıkan ufak bir yangının bütün mekanı sarmasını engeller ve yangına daha en baştan müdahale ederek olayın büyümesinin önüne geçer.

2009 yılında çıkarılan bir yönetmelikle artık birçok alanda, gaz algılama, kesme ve uyarı tesisatının kullanılması zorunlu hale gelmiştir. “Konutlar dışında kalan yüksek bina, alışveriş merkezleri ve yemek fabrikalarının mutfaklarında ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gazın algılama, kesme ve uyarı tesisatının kullanılması zorunludur” ifadesi 2009 senesinde çıkarılan yönetmelikte yer almaktadır.

Aynı zamanda tek seferde 100’den fazla kişiye hizmet verilen mekanlarında mutfaklarında da yine; bu sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Bu yüzden de davlumbaz söndürme sistemi daha önemli bir hale gelmiştir ve yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

FM200 Yangın Söndürme
FM200 Yangın Söndürme Sistemleri

Otomatik yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan FM 200 gazlı söndürme sistemleri; renksiz ve kokusuz gibi özelliklere sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir. 25 bar basınç altında tüplere doldurulan FM200; sıvı şekilde muhafaza edilmektedir.

Yaygın bir şekilde kullanılan FM-200 gazlı yangın söndürme sistemleri bu kadar sık tercih edilmesinin sebebi; görüntü olarak uygulandığı alana herhangi bir zarar vermemesi ve insan sağlığını tehdit edici bir yanının olmamasıdır.

İçerisinde sıvı halde bulunan gaz; püskürtme yoluyla yanıcı alana uygulanır ve FM200 gazı buzullar şeklinde yanıcı yüzeyi kaplayarak bir tabaka oluşturur. Halon gazına benzer bir yapıda olan FM 200 gazı; Halon gazı gibi kimyasal değil, fiziksel bir yangın söndürme sistemidir.

FM200 yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan FM200 gazı; havayla oluşturduğu yaklaşık % 7’lik performansla yangın söndürme konusunda en etkili gazdır. Özellikle diğer söndürücülerin bıraktığı fiziksel hasarı yansıtmaması nedeniyle; günümüzde en çok kullanılan otomatik yangın söndürme sistemlerinin başında gelmektedir. Bu da yine FM 200’ün bir avantajı olmaktadır.

FM-200 Gazı İçeriği Özellikleri

Açığa çıkan yangının fazla kayba neden olan olmaması için; en kısa sürede söndürülmesi gerekmektedir. Aksi halde yangının çıktığı bölgede bulunan çeşitli sistem ve üniteler kısa süre içerisinde yok olur. FM 200 gazlı söndürme sistemleri; kısa sürede müdahale etmesi nedeniyle değer görmektedir. Yangın alarmının devreye girmesinden sonra, ateşleme sistemi otomatik olarak olaya müdahale eder ve yaklaşık 8 saniyede yanıcı yüzeye püskürme işlemi uygulanır.

FM 200 yangın söndürme sistemlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi; yanıcı yüzeyde ve çeşitli ekipmanlarda kalıcı hasar bırakmaması olmaktadır. Su, köpük ya da kimyasal toz içeren yangın söndürme sistemlerinin uygulandığı yüzeylerde fiziksel açıdan ciddi hasarlar açığa çıkmaktadır. Bu problem nedeniyle FM200 gazı geliştirilmiş ve uygulandığı yüzeyde fiziksel hasar bırakmadığı için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Özellikle FM200 gazıyla müdahale edilen alanlarda; yangın sonrasında herhangi bir temizliğe ihtiyaç duyulmaması da, bu sistemin yaygın olarak kullanılmasındaki en önemli etkendir. Elektrikli cihazların yer aldığı alanlarda bile yine sorun teşkil etmemektedir.

FM200 gazının belli başlı özelliklerini sıralayacak olursak;

 • Renksiz bir gazdır.
 • Koku verme özelliğine sahiptir.
 • İletkenliği yoktur.
 • Ozon tabakasına zarar vermemektedir.
 • Kimyasal bir gaz olmadığı için; insan sağlığını tehdit edici unsurları bünyesinde barındırmamaktadır.
 • Fiziksel bir gaz olan FM200 gazı; uygun şekilde kullanılması durumunda, yanıcı yüzeye diğer söndürücülerin verdiği hasarı da vermemektedir.
 • Kısa süre içerisinde ilgili ortamda yayılır.
 • Ekonomik bakımdan diğer söndürücülere oranla daha karlıdır.

FM200 yangın söndürme sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlar ise şunlardır;

Bilgisayar Odaları, Telefon Santralleri, İletişim Merkezleri, Müzeler, Sanat Galerileri, Sistem Kontrol Odaları, Jeneratör Bölümleri, Güç Dağıtım Merkezleri, Banka Kasaları, Kütüphaneler, Teyp, Disket ve Disk gibi Depolama Alanları, Aseton Gibi Alev Alabilen Sıvı Depoları

Araç İçi Mobil Söndürme Sistemleri
Araç yangını nasıl söndürülür?
 
    Yangın motor kısmındaysa kaputu sakın açmayın. Ancak kaputun kenarından, altından veya radyatör ızgarası boyunca yangın söndürücüyü sıkın. Yangın söndürücüyü dikkatli kullanı. Araç Motor yangınlarında asla su kullanmayın. Bir diğer söndürme sistemi de araç içi otomatik söndürme sistemleridir.
     Bu sistemlerin kurulumu firmamızca uzman ekip tarafından yapılmaktadır. Her zaman yangın anında aracınızın başında olamazsınız o yüzden otomatik söndürme sistem kurulumu gerekli ve olmazsa olmazdır.
Sohbet
1
Scan the code
Merhaba, Integral Mühendislik Yangın ve Güvenlik Sistemleri ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Size nasıl yardımcı olaibliriz?