1- TSE-HYB (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ) 07-HYB-2521

TSE-HYB, tüketiciye hizmet sunan iş yerlerinin ve sunulan hizmetin, ilgili Türk Standardı veya kriterine uygun olduğunu gösteren belgelendirme modelidir.

HYB Ne Anlama Gelir?

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi kimlere verilir?

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi demek işyerinizin fiziki şartlardan, personel şartlarından, idari şartlardan , teknik donanım şartlarından yeterli olduğunuzu ispat eden bir belgedir. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi şahıs firmalarına , esnaflara, adi ortaklıklara , limited veya anonim şirketleri alabilir.

2- CE BELGESİ (Conformité Européenné)

CE Belgesi bir ürünün Avrupa Yönetmeliklerine göre asgari güvenlik seviyesine uygun olduğunu gösteren ve ürünü piyasada satılma ve AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı veren ürün pasaportudur.

CE işareti, tüketicilerin topluluk tarafından emniyetli olarak sınıflandırılan ürünleri tespit etmesini kolaylaştırmakta ve bu işareti taşıyan ürünler, tüketicilere yüksek kaliteli ürünler sunulmasını sağlamak için, ambalaj, etiket ve emniyetle ilgili standartlara uygunluğunu göstermektedir.

CE Belgesi’ni Kimler Alabilir

  • Alçak gerilim cihazları üreten firmalar.
  • Basit basınçlı kaplar üreten firmalar.
  • Gaz yakan aletler üreten firmalar.
  • Sıcak su kazanları üreten firmalar.
  • Elektromanyetik özellikte mallar üreten firmalar.
  • Makina üreten firmalar.
  • Sivil kullanım için patlayıcı üreten firmalar vb.

3- ISO 9000:2015 (International Organization for Standardization )

ISO 9000, kalite yönetim sistemleri içerisinde en iyi prosedürleri, standartları ve yönergeyi ortaya çıkarmaktır. Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından yayınlanan, evrensel olarak anlaşılabilir ve kabul görülebilir kalite standardını tamamlayan mal ve hizmetlerin üretimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

4- ISO 9001:2015 (International Organization for Standardization )

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistem

5- ISO 45001:2018 (International Organization for Standardization )

ISO 45001, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır. Sonuç olarak; ISO 45001, proaktif bir yaklaşımla, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.

ISO 45001 belgesini kimler alabilir?

Bu belge, yüksek riskli faaliyetler gerçekleştiren ve ağır üretimler yapan işletmeler ile daha az riskli ürün ve/veya hizmet üreten işletmeler tarafından rahatlıkla alınabilir. Standart ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi için önemli olan faaliyet konusu

ISO 45001 Neden Gerekli?

ISO 45001; ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer bir tutumla devamlı ve etkin çözümler sunar. Bu nedenle iş kazalarını büyük ölçüde önleyip olası gecikmelerin önüne geçilerek sağlıklı ve güvenli bir hizmet sağlar. ISO 45001, değişen yasalara uyum sağlamak ve riskleri en aza indirgemek için iyi ve doğru bir araçtır.

6- ISO 10002:2018 (International Organization for Standardization )

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı, müşterilerini memnun etmeyi onlara beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen, ister özel kuruluş, ister kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı sektörler olsun her tür ve boyuttan işletmenin uygulayabileceği bir standarttır.

ISO 10002 standardı ilke amaç ve hedefleri nelerdir?

ISO 10002 standardı ilke amaç ve hedefleri arasında şeffaflık ve erişebilirlik bulunur. yani müşterilere personeli ve diğer alakalı kişilere şikayetlerini ne şekilde iletilmesi gerektiğini yeterli düzeyde ilan etmekte ayrıca sorunları ele alma prosedürü sayesinde problemleri kolayca ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır.

7- ISO 14001:2015 (International Organization for Standardization )

ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.

ISO 14001 belgesini kimler alabilir?

ISO 14001 belgesini kimler alabilir / uygulayabilir? Üretim sırasında atık çıktısı bulunan ve faaliyetleri ile çevreyi etkileyen hemen hemen her firma/işletme ISO 14001 belgesini alabilir.

Sohbet
1
Scan the code
Merhaba, Integral Mühendislik Yangın ve Güvenlik Sistemleri ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Size nasıl yardımcı olaibliriz?