Su Sisi Söndürme Sistemi nedir?

Suyun çok küçük partiküllere ayrıştırılarak bir bulut / sis haline getirilmesi ile oluşturulan ve bu şekilde ortamdaki ısı enerjisinin emilme alanını artıran bir tekniktir.

Watermist (Su sisi) Yangın Söndürme Sistemi Yüksek basınçlı su sisi oluşturarak (80 – 200 bar arası) özel nozullar aracılığıyla su pülverize edilerek micro su damlacıkları haline getirilmektedir. Watermist (su sisi) söndürme sistem yüksek hızda yangın alanına boşaltma yapılır. İnsan bulunan bölgelerde güvenli bir şekilde kullanılabilir, sağlığa zararı yoktur. Watermist Söndürme sisteminin söndürücü ve test maliyeti daha azdır. Watermist söndürme sistemi yanıcı sıvılarda etkili söndürme özelliğine sahip olmak ile birlikte, malzemelerin veya materyallerin korunmasında kullanılabilmektedirler. Ortamdaki ısıyı absorbe ederek ve oksijen seviyesini indirgeyerek söndürme sağlar. Uygun nozullar kullanılarak NFPA 750 veya CEN TS 14972’e standartlarına göre tasarımları yapılmaktadır.

Watemist (Su Sisi) Nozulu

Söndürücü madde olarak kullanılan suyun, hortumla püskürtülmesinden daha büyük alana yayılmasını sağlamak ve daha geniş alana nüfuz etmesini sağlamak amacıyla kullanılan su sisi nozulu, yağmurlama metodu ile alevlerin üzerine dökülür. Otomatik sistem içerisinde çok hızlı çalışan ve su sisi nozulu sayesinde her taraf yayılan söndürücü sistem, yangının henüz başlangıç aşamasında kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Su sisi nozulu, önemli ve oldukça kırılgan olan materyallerin yangından korunması için önemli bir işleve sahiptir. Tek bir su sisi nozulu sayesinde 200 metrekare alan söndürücülerin etkisinde kalabilmektedir. Bu da minimum önlem ile maksimum fayda sağlanması anlamına gelir. Aşırı nem havadaki oksijen miktarını da azaltacağı için, alevler kendisine yayılma alanı bulamaz ve yangın kısa sürede sona erer. Nihai müdahaleyi yapacak profesyonel ekiplere de bir hayli zaman kazandırılmış olur.

Watemist (Su Sisi) 3 ayrı gruba ayrılmaktadır;

1-Watemist (Su Sisi) Düşük Basınçlı Sistemler – 12,1 bar,
2-Watemist (Su Sisi) Orta Basınçlı Sistemler – 12,1 – 34,1 bar,
3-Watemist (Su Sisi) Yüksek Basınçlı Sistemler – 34,1 bar,

1-2-Düşük basınçlı sistemler ve Orta Basınçlı Sistemler;

Genellikle pompa (elektrikli veya dizel) vasıtası ile sağlanan, su deposu ihtiyacı olan standart sprinkler sistemlerine benzer şekilde tasarımları yapılan sistemlerdir. Sistemler, ıslak borulu, kuru borulu, deluge ve pre-action olarak dizayn edilebilmektedir.

3-Yüksek basınçlı sistemler;

Genellikle tek’li veya çoklu silindirlerden oluşan sistemlerdir.Tetikleme sistemleri gazlı söndürme sistemleri ile birebir aynıdır.Kullanım alanları düşük basınçlı sistemlere göre daha kısıtlıdır.Bundan dolayı sızdırmazlık faktörü önem kazanır.

Watermist söndürme sistemi kurulacak alanın öncelikle; Ölçülerinin doğru alınıp, boru çaplarının, boşaltma başlıklarının, silindir kapasitelerinin, pompa kapasitelerinin doğru bir şekilde hidrolik hesaplamaların yapılması gerekmektedir. Hidrolik hesaplamaların ve sahada uygulamaların mutlaka uzman kişiler ve mühendisler tarafından yapılması sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Watermist (Su Sisi) söndürme sistemleri; Altyapı sistem borulaması çelik paslanmaz borular ile yapılmalıdır. Sızdırmazlığın sağlanamayacağı alanlar için uygun sistemler’dir. FM 200 veya NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemleri gibi sızdırmazlık şartı istenen alanlar için, watermist sistem uygulaması yapılması çok daha uygundur olmaktadır. FM 200 veya NOVEC 1230 gazlı söndürme sistemlerine göre soğutma tesiri daha fazla olmakla, toksik madde içermez. CO2 (Karbondioksit) gazlı söndürme sistemlerine göre de toksik madde içermez ve soğutma etkisi fazladır. İnert gazlı söndürme sistemleri gibi çok büyük yada geniş alanlara ihtiyaç duyulmamaktadır. İnert gazlı söndürme sistemlerine göre soğutma etkisi daha fazladır olmaktadır.

Sprinkler söndürme sistemi gibi çok fazla suya ihtiyaç gerek duyulmamasıda sistemin başlıca bir artısı olarak kabul edilir. Sprinkler söndürme sistemlerinin kullanmış olduğu su miktarının %10 ile %20′ si kadar çok daha düşük miktarda su kullanımı ile çalışabilmektedir. Sprinkler söndürme sistemlerindeki gibi çok daha büyük boru çaplarına ihtiyaç duyulmamaktadır. Ortamdaki sıcaklığı 1 dakikan daha kısa bir süre içerisinde 900C° den  50C° ye kadar düşürmektedir. Köpüklü tip söndürme sistemlerine göre daha hızlı boşaltma etkisi gösterir. Köpüklü söndürme sistemlerine göre bio-kimyasal kalıntı bırakmaz, daha çevrecidir.

Watermist (Su sisi) söndürme sistemlerinin 3 aylık yada 6 aylık periyod’lar ile mutlaka bakımlarının yaptırılması gerekmektedir. Yangın alarmı veya acil durumlarda sistemlerin sağlıklı olarak çalışabilmesi için, işletmelerin watermist (su sisi) söndürme sistemlerinin bakımlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Sohbet
1
Scan the code
Merhaba, Integral Mühendislik Yangın ve Güvenlik Sistemleri ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler. Size nasıl yardımcı olaibliriz?