Elektronik Yangın Algılama Sistemleri

Bu sistemde; Dedektör; yüksek hassasiyete sahiptir. Uyarı sinyali verilmesi sonucunda işlem başlar. Kurulum maliyeti açısından oldukça avantajlıdır; rutin bakımlar açısından da sorun teşkil etmemektedir.

Kombine Elektronik Yangın Algılama, Hırsız Alarm, Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri

Bu sistemlerde Yangın Algılama , Hırsız Alarmı, Akıllı Ev yönetimi, Kapı Açma Kapama, Klima ve Kombi Açma Kapama ve benzeri otomasyon gereksinimlerini TEK MERKEZİ PANELDEN ve de İNTERNET ERİŞİMİ ile uzaktan yapabilmeniz ve kontrol edebilmeniz mümkün ve olanaklı kılınmaktadır.

1-Bu sistemde; 1500 metreküp hacme sahip bir dedektör kullanılmaktadır. Korunan bölgedeki duman zerrelerinin havalandırma sisteminden geçeceği varsayılarak çalışmaktadır. 1 m/s’den fazla hava hızının olduğu durumlarda kullanılırlar. Hava koşullandırma sistemleriyle birlikte kullanılması durumunda performansı optimuma seviyeye çıkmaktadır.

2-Boru ağında yer alan numunelik deliklerle analiz işlemi gerçekleşmektedir. Hava hareketlerinin yavaş olduğu durumlarda tercih edilmektedirler. Boru ağında yer alan deliklerin çapları; hidrolik hesap programları ile belirlenmektedir. Yüksek depo ve atrium gibi, tavan yüksekliğinin fazla olduğu alanlarda; çok seviyeli numune deliklerinin kullanılması uygun görülür..

Optik Duman Dedektörlerinin Hassasiyeti

Bu sistem; hassasiyeti sayesinde can ya da mal kaybına neden olabilecek durumlarda olası zararların önüne geçmektedir. Yangına yüksek hassasiyet göstererek, yangının erken evrelerde tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. 3 farklı hassasiyet seviyesi bulunmaktadır.

Normal noktasal duman dedektörünün hassasiyeti bunlar arasında 1. Sırada yer almaktadır. Arttırılmış hassasiyette % 2’nin üzerinde daha iyi verim alınmaktadır ve yüksek hassasiyette ise; % 0,8’den yüksek verim alınmasını sağlamaktadır.

Birden fazla noktasal duman dedektörüyle ortaya çıkan hassasiyet; sadece bir tane yüksek hassasiyetli hava dedektörüyle sağlanabilmektedir. Aynı zamanda noktasal dedektörlerin kullanılamadığı alanlarda da düzenleme yapabilmektedir. Boru sistemi dahil olmak üzere, kurulumu ve bakımı noktasal dedektörlere oranla hem daha az maliyetli, hem de daha basitir. Bir dedektörde % 0.05 duman yoğunluğuna göre ayar yapılmış ise; 20 delikli bir sistemde ortalama % 1 sistem duyarlılığı olmaktadır.

Hava örneklemeli sistemde en sık kullanılan dedektörler; ışık dağıtıcılı dedektörlerdir. Bunun birçok nedeni vardır. Ancak ; kirliliğe neden olmaması ile birlikte uzun ömre sahip olması da en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Özellikle de kirli ve tozlu ortamlarda; ışık dağıtıcılı (ışın tipi) dedektörlerden daha yüksek performans gösteren başka bir dedektör daha yoktur.

1-Işın Tip BEAM Dedektörler

BEAM Dedektör

İlgili bölgeye giren hava; yüksek enerjili ışık kaynağında gönderilmektedir. Eğer havada duman parçacıkları var ise; ışığın dağılmasına neden olmaktadır. Dağılan ışığın miktarı da duman miktarıyla doğru orantılı olmaktadır. Katı hal ışık alıcısı tarafından analiz edilmektedir ve tozlardan korunmak amacıyla bu sistemde karmaşık filtre ya da toz engelleyici kullanılmaktadır.

2-Optik Duman Dedektörleri

Optik duman dedektörü bir tür ışık sensörüdür. Duman dedektörü olarak kullanıldığında bir ışık kaynağı (akkor ampul ya da kızılötesi LED), ışığı ışına dönüştüren bir lens ve ışık dedektörü olarak kullanılan foto diyot veya fotoelektrik sensör içermektedir. Duman olmadığı zamanlarda ışık düz bir çizgi olarak dedektörün önünden geçerek devreyi tamamlar ve yangın algılama sistemine ayangın alarmı düşmez.

3-Isı Dedektörleri

Yangın başladığı andan itibaren algıladığı duman, ısı veya gazı konvansiyonel dedektörler ve bağlı olduğu algılama tesisatı ile bir panele aktararak konvansiyonel siren, flaşör vasıtasıyla haber veren yangın algılasma sistemlerdir. Geleneksel yani konvansiyonel algılama sistemleri yangın ile ilgili olarak belirlenmiş bölgede yangın çıktığını bildirir. Her bir bölgeye panelin markasına ve modeline göre 25-35 dedektör ve manuel alarm butonu bağlanabilmektedir.

4-Kombine Isı ve Optik Duman Dedektörleri

Yangın başladığı andan itibaren algıladığı duman, ısı veya gazı konvansiyonel dedektörler ve bağlı olduğu algılama tesisatı ile bir panele aktararak konvansiyonel siren, flaşör vasıtasıyla haber veren yangın algılasma sistemlerdir. Geleneksel yani konvansiyonel algılama sistemleri yangın ile ilgili olarak belirlenmiş bölgede yangın çıktığını bildirir. Her bir bölgeye panelin markasına ve modeline göre 25-35 dedektör ve manuel alarm butonu bağlanabilmektedir.

5- Gaz Kaçağı Dedektörleri

Gaz dedektörü, gaz kaçaklarını anında algılayan ve tehlikelere karşı sisteme haber vererek veya alarma geçerek güvenlik oluşturan cihazdır. Herhangi bir şekilde yanıcı gazlarda meydana gelen kaçağı algılayarak patlamalara ve yangınlara engel olmak için tasarlanmıştır. Gaz kaçagı dedektörleri bir sisteme bağlı değil ise bulundukları bölgedeki alanda alarma geçerler. Eğer ki bir alarm paneline bağlı ise tüm yapıdaki sirenleri devreye sokar ve genel bir alarm duruma geçilir.

Aynı zamanda gaz sızıntısının ve sızıntı miktarının önemli olduğu alanlarda da yaygın olarak kullanılır.

6-Karbonmonoksit Dedektörleri

Karbonmonoksit gazını tespit ettiği anda alarm paneline sinyal gönderir ve panele bağlı tüm sirenler devreye girer. Bu sinyal ihbarı izleme merkezi de yaşanan durumdan haberdar olarak harekete geçer ve durumu emniyete alır, ilgili personel tahliye edilerek teknik ekibe haber verilir.

Kokusuz bir gaz olduğu için fark edilmesi neredeyse imkansız olan karbonmonoksit gazından korunmak için hayati birimlere mutlaka karbonmonoksit dedektörü monte edilmelidir. Karbonmonoksit gazı duman gibi yükselmeyip havaya karıştığı için dedektörlerin diz hizasına yerleştirilmesi gereklidir.

7-Yangın İhbar Butonu

Yangın ihbar butonu, yangın anında çevredeki kişilerin tespit ettiği yanma ve yangın olaylarının sisteme direkt olarak bildirmelerini sağlayan cihazlardır. Yangın ihbar butonları da ilk olarak çevredeki kişiler tarafından algılanan bir yanma olayının ihbar edilebilmesi için kullanılan butonlardır. Butona basıldıktan sonra sisteme bağlı bütün yangın sirenleri çalmaya başlar. Yangın ihbar butonu dedektör ile aynı şekilde sisteme bağlanır ve arasındaki tek fark dedektörün otomatik olarak verdihi ihbarı bir kişi tarafından yangın ihbar butonuna basılarak manuel olarak sistemi tetiklemesi şeklinde olur.

8-Yangın İhbar Sireni (filaşörlü / filaşörsüz)

Yangın alarm sisteminin esas olarak çalışması yangını ihbar etmesidir bu sebeple yangın alarm sireni , yapılarda meydana gelebilecek yangınlarda, yapılarda bulunan kişileri uyarmak için kullanılan yangın alarm sirenidir. Şiddetli bir ses çıkararak çevreyi de uyarmaktadır.

Dedektörler çalıştıkları yangın paneli türüne göre üç e ayrılır

Optik duman dedektörü bir tür ışık sensörüdür. Duman dedektörü olarak kullanıldığında bir ışık kaynağı (akkor ampul ya da kızılötesi LED), ışığı ışına dönüştüren bir lens ve ışık dedektörü olarak kullanılan foto diyot veya fotoelektrik sensör içermektedir. Duman olmadığı zamanlarda ışık düz bir çizgi olarak dedektörün önünden geçerek devreyi tamamlar ve yangın algılama sistemine ayangın alarmı düşmez.

Optik duman dedektörleri çalıştıkları yangın paneli türüne göre iki ye ayrılır;

a-Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemi

b-Adresli Yangın Algılama Sistemi

a-KONVANSİYONEL TİP YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Yangın başladığı andan itibaren algıladığı duman, ısı veya gazı konvansiyonel dedektörler ve bağlı olduğu algılama tesisatı ile bir panele aktararak konvansiyonel siren, flaşör vasıtasıyla haber veren yangın algılasma sistemlerdir. Geleneksel yani konvansiyonel algılama sistemleri yangın ile ilgili olarak belirlenmiş bölgede yangın çıktığını bildirir. Her bir bölgeye panelin markasına ve modeline göre 25-35 dedektör ve manuel alarm butonu bağlanabilmektedir.

b-ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Adresli yangın algılama sistemleri  bir çok alanda kullanılan ve yangın alarmını detaylarıyla birlikte bildiren sistemlerdir. Adresli yangın algılama sistemi, merkezde yer alan ve yönetimi sağlayan bir yangın algılama paneli ile ve de bu panele bilgi gönderip bilgi alan çevrim dedektörlerinden, manuel butonlar ve sirenlerden oluşmaktadır.

Konvansiyonel ve Adreslenebilir yangın algılama sistemleri arasındaki farklar nelerdir?

Adreslenebilir sistemler algılama ve alarma karar geçme tekniği bakımından konvansiyonel sistemler ile aynıdır. Tek fark konvansiyonel sistemlerde belli bir bölge bazında (25-35 cihazın bağlı olduğı) alarm verilirken bu sistemlerde alarm bilgisi kaynağının adresini de kapsar. Yani alarm sisteme düştüğünde bize; “3. kat muhasebe ofisinde yangın var” diye noktasal adres verir. Böylelikle yangın mekanı noktasal olarak tespit edilmiş olur. Konvansiyonel yangın algılama sistemi ise; “3. katta yangın var” diye alarm verir.

c-KABLOSUZ (RF, Wi-Fi) TİP YANGIN ALGILAMA ve HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

KABLOSUZ YANGIN ALGILAMA / PIR ve KAPI SENSÖRÜ / GAZ KAÇAGI DEDEKTÖRÜ / YANGIN BUTONU ve SİRENİ / KOMBİN DUMAN-ISI DEDEKTÖRÜ / DIŞ ORTAM SİRENİ TEK PANELDE

Kablosuz algılama sistemi nasıl çalışır?

Kablosuz alarm sistemleri, ev ya da bina içerisine yerleştirilen kontrol panellerine bağlanarak çalışır. Kablo düzeneğinden bağımsız performans gösteren düzenekler, radyo frekansı teknolojisiyle çalışır.

Diğer bir deyişle, Kablosuz hırsız alarm sistemleri, evler, işyerleri ve diğer mülklerin güvenliğini sağlamak için kullanılan modern güvenlik sistemleridir. Geleneksel kablolu sistemlerin aksine, bu sistemlerde veri iletimi için kablo yerine radyo frekansı (RF), Wi-Fi veya diğer kablosuz teknolojiler kullanılmaktadır.

Kablosuz alarm ve yangın algılama sistemlerinde ANDROİD veya IOS uygulamaları yüklenerek uzaktan erişim sağlanabilmektedir.

Ana Panelimizin içinde sim kart yuvası hazır olup istenildiğinde ethernet kablosu ile modeme bağlanıp internet üzerinden de erişim sağlanabilmektedir.

Herhangi bir elektrik kesintisinde ana panelimiz 12 saat aktif haberleşme sağlamaktadır. Bağlı olduğu modem elektrik kesintisinde kapandığı için haberleşme kesilmemesi için müşterilerimize sim kartlı bağlanma modülünü kullanmalarını tavsiye etmekteyiz. Bu sayede elektrik gitse dahi ana panele erişim ve olağan yangın, gaz kaçağı veya hırsız alarmı hareketlerinden haberdar olabilirsiniz.

Ana Panelin içinde 32 bölge olup her bölgeye 3 dedektör tanımlanabilir, toplamda 96 dedektörü destekler. Bu sayı ek yükseltici ile 184 e çıkarılabilir.

Duman dedektörleri ayrıca kombine olarak ısı dedektörü olara da çalışır. Dedektörler bölge ve adreslerini ana panele aktarılar. Bu yüzden sistemimiz aynı zamanda adresli bir sistemdir. Hangi bölgede yangın ver, hangi bölgede gaz kaçağı var ve hangi bölgede hırsız alarmı var direk size bildirmektedir. Yangın ihbar butonları ve Yangın ihbar sirenleride kablosuz çalışmaktadır.

Dedektörler ve sensörlerin pil ömrü ana panele uzaklıklarına göre 18-24 ay arasıdır ve pil azaldığında dedektör panele pilin azaldığını haber verir, hangi dedektörün pili değişecekse adresini panelden veya cep telefonunuzdaki akıllı uygulamadan öğrenebilirsiniz.

Dedektörler ana panelden 13mt üzeri yatayda ve dikeyde uzaklaşırsa her ara mesafeye yükseltici cihaz atılarak panelle bilgi iletişimi sağlanmaktadır.

Sistemin avantajları saymak gerekirse; kablo maaliyeti ve işçilik gideri çok düşük ve kurulumu basit olan bir sistemdir. Aynı gün içinde yüz adet dedektör kurulumu basit bir şekilde yapılabilmektedir. Kablo tesisatı çekilmediği için binada veya yapıda kırma dökme gibi daha sonra çıkabilecek inşaat işlerinin de önüne geçilmiş olunur.